Pro Arte Agencja Koncertowa impresariat artystów

Tańczące fontanny

fontanna 17 m


 • wymiary fontanny 17 x 4 m
 • teren pod ustawienie instalacji 25 x 15 m
 • fontanna podniesiona 2 m od podłoża
 • wysokość strumieni wody max 8 m
 • miejsce realizacji: plener
 • realizacja po zmroku
 • czas trwania 30 minut
 • publiczność na wprost fontanny
 • nagłośnienie własne
 • montaż/demontaż po 5 godzin
 • woda 12 m3
 • zasilanie 3 x 63 A sieć lub 80 kVA agregat
 • szczytowy pobór mocy 40 kW
   
Warunki realizacji
1. Umowa
Umowa określa strony zawierające umowę i osoby reprezentujące strony, miejsce i czas realizacji widowiska, koszt realizacji, termin i formę płatności. Umowę redaguje i przygotowuje Agencja Koncertowa Pro Arte

2. Zasilanie energetyczne
- przyłącze energetyczne do 100 mb od miejsca ustawienia fontanny
- przyłącze energetyczne wyposażone w jedno gniazdo 63A z zabezpieczeniem 3 x 63 A lub inny typ przyłącza umożliwiający podpięcie kabla (pionu).
- przyłącze przygotowuje i obsługuje przed i po imprezie zlecający realizację  widowiska TF.
- piony dostarcza i obsługuje Agencja Koncertowa Pro Arte
- dostęp do przyłącza na kila godzin przed rozpoczęciem widowiska.

Uwaga:
od momentu przyłączenia TF do sieci, do rozpoczęcia widowiska pobór mocy nie przekracza 1 kW. Pobierana moc służy do przeprowadzenia próby technicznej oraz do podtrzymania pracy urządzeń elektronicznych i transformatorów, co jest ważne szczególnie w warunkach dużej wilgotności (rosa wieczorna, bliskość zbiorników wodnych, deszcz)
- przyłącze nie może być obciążone innymi odbiornikami (scena, gastronomia itp.).
- napięcie w sieci 230V +/- 5%.

3. Woda
- zamawiający dostarcza wodę w ilości 12 000 litrów = 12m3 lub
- zapewnia dostęp do hydrantu (studzienki) z szybkozłączem W-52 lub W-75 w odległości do 60 mb od fontanny
- możliwe jest napełnienie fontanny z naturalnego lub sztucznego zbiornika wody położonego do 60 mb od fontanny
- posiadamy wyposażenie niezbędne do korzystania z zewnętrznych źródeł wody (węże, złącza itp.)
- fontanna jest napełniana jednorazowo
- woda w fontannie krąży w obiegu zamkniętym, część jest wychlapywana na zewnątrz
- po imprezie woda jest wylewana na teren otaczający fontannę w sposób nieniszczący podłoża
- woda nie może być brudna, ani słona (morska)

4. Nagłośnienie
Nagłośnienie o mocy 2 x 5 kW dostarcza Agencja Koncertowa Pro Arte

5. Inne warunki
- dojazd po utwardzonej drodze samochodem ciężarowym (16 ton) do miejsca ustawienia fontanny
- oświetlenie techniczne miejsca ustawienia fontanny w nocy po imprezie
- czas montażu i demontażu instalacji po ok. 5 godzin.
- wygaszenie oświetlenia otaczającego fontannę oraz oświetlenia w tle fontanny w trakcie widowiska
- przestrzeń na fontanną wolna od gałęzi drzew, przewodów itp.
- zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i sprzętu od momentu przyjazdu ekipy do zakończenia demontażu instalacji
- rozpoczęcie najwcześniej o zmroku, czyli w godzinę po zachodzie słońca
- deszcz nie stanowi przeszkody w realizacji widowiska

6. Warunki bezpieczeństwa i mapka sytuacyjna instalacji Tańczących Fontann. Warunki bezpieczeństwa są opisane dla dużych, masowych imprez. W przypadku imprez mniejszych czy zamkniętych warunki bezpieczeństwa są ustalane odrębnie.

 

fontanna 34 m


 • wymiary fontanny 34 x 4 m
 • teren pod ustawienie instalacji 40 x 15 m
 • fontanna podniesiona 2 m od podłoża
 • wysokość strumieni wody max 8 m
 • miejsce realizacji: plener
 • realizacja po zmroku
 • czas trwania 30 minut
 • publiczność na wprost fontanny
 • nagłośnienie własne 2 x 5 kW
 • montaż/demontaż po 5 godzin
 • woda 24 m3
 • zasilanie 2 gniazda każde 3 x 63 A sieć lub agregat 120 kVA
 • szczytowy pobór mocy 80 kW
   
Warunki realizacji
1. Umowa
Umowa określa strony zawierające umowę i osoby reprezentujące strony, miejsce i czas realizacji widowiska, koszt realizacji, termin i formę płatności. Umowę redaguje i przygotowuje Agencja Koncertowa Pro Arte.

2. Zasilanie energetyczne
- przyłącze energetyczne do 100 mb od miejsca ustawienia fontanny
- przyłącze energetyczne wyposażone w dwa gniazda 63 A każde z zabezpieczeniem 3 x 63A lub inny typ przyłącza umożliwiający podpięcie kabla (pionu).
- przyłącze przygotowuje i obsługuje przed i po imprezie zlecający realizację  widowiska TF.
- piony dostarcza i obsługuje AA „Augustynek”
- dostęp do przyłącza na kila godzin przed rozpoczęciem widowiska.

Uwaga:
od momentu przyłączenia TF do sieci, do rozpoczęcia widowiska pobór mocy nie przekracza 1 kW. Pobierana moc służy do przeprowadzenia próby technicznej oraz do podtrzymania pracy urządzeń elektronicznych i transformatorów, co jest ważne szczególnie w warunkach dużej wilgotności (rosa wieczorna, bliskość zbiorników wodnych, deszcz)
- przyłącze nie może być obciążone innymi odbiornikami (scena, gastronomia itp.).
- napięcie w sieci 230V +/- 5%.

3. Woda
- zamawiający dostarcza wodę w ilości 24 000 litrów = 24m3 lub
- zapewnia dostęp do hydrantu (studzienki) z szybkozłączem W-52 lub W-75 w odległości do 60 mb od fontanny
- możliwe jest napełnienie fontanny z naturalnego lub sztucznego zbiornika wody położonego do 60 mb od fontanny 
- posiadamy wyposażenie niezbędne do korzystania z zewnętrznych źródeł wody (węże, złącza itp.)
- fontanna jest napełniana jednorazowo
- woda w fontannie krąży w obiegu zamkniętym, część jest wychlapywana na zewnątrz
- po imprezie woda jest wylewana na teren otaczający fontannę w sposób nieniszczący podłoża
- woda nie może być brudna, ani słona (morska)

4. Nagłośnienie
Nagłośnienie o mocy 2 x 5 kW dostarcza Aencja Koncertowa Pro Arte

5. Inne warunki
- dojazd po utwardzonej drodze samochodem ciężarowym (16 ton) do miejsca ustawienia wanny
- oświetlenie techniczne miejsca ustawienia wanny w nocy po imprezie
- czas montażu i demontażu instalacji po ok. 5 godzin.
- wygaszenie  oświetlenia otaczającego wannę oraz oświetlenia w tle wanny w trakcie widowiska
- przestrzeń na fontanną wolna od gałęzi drzew, przewodów itp.
- zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i sprzętu od momentu przyjazdu ekipy do zakończenia demontażu instalacji
- czas trwania widowiska 30 minut.  Rozpoczęcie najwcześniej o zmroku, czyli w godzinę po zachodzie słońca
- deszcz nie stanowi przeszkody w realizacji widowiska

6. Warunki bezpieczeństwa i mapka sytuacyjna instalacji Tańczących Fontann. Warunki bezpieczeństwa są opisane dla dużych, masowych imprez. W przypadku imprez mniejszych czy zamkniętych warunki bezpieczeństwa są ustalane odrębnie.