Pro Arte Agencja Koncertowa impresariat artystów

Kapela podwórkowa Beka

W repertuarze Kapeli można usłyszeć przeboje starej Warszawy i Lwowa oraz utwory własne przybliżające życie przeworskiego podwórka, propaguje i tworzy folklor miejski.