Pro Arte Agencja Koncertowa impresariat artystów

Lewiniacy

Kapela "Lewiniacy" powstała w 1989 roku. Od 1992 roku działa pod kierownictwem Zbigniewa Gąsiorowskiego. Gra repertuar kapel podwórkowych z całej Polski, melodie ludowe, popularne, a także piosenki i przyśpiewki na temat życia codziennego Lewina Brzeskiego. Zespół występuje na wielu festynach, imprezach dożynkowych, bierze też udział w przeglądach amatorskiej twórczości artystycznej "Wiatraki".