Pro Arte Agencja Koncertowa impresariat artystów

Marek Gałązka

muzyk, reżyser, autor tekstów, animator kultury - urodził się 17 lutego 1954
roku w Szczecinie. Dzieciństwo spędził w Warszawie. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Grudziądzu
w 1973 roku, gdzie już wówczas zajmował się amatorsko twórczością Edwarda Stachury. W 1978 roku
na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskał dyplom na kierunku pedagogika w zakresie pracy kulturalno-oświatowej. Po ukończeniu studiów przyjechał na Mazury, gdzie w Oleckim Ośrodku Kultury podjął pracę jako instruktor
do spraw teatru. Założył teatr AGT i 24.03.1979 roku (równo cztery miesiące przed śmiercią Stachury) wraz
z teatrem debiutował spektaklem „Wędrowanie" według poezji Edwarda Stachury.
W spektaklu tym, którego jest scenarzystą i reżyserem, wykonał kilka piosenek Edwarda Stachury
z własną muzyką.